Što je strujna letva?
Vjerojatno se u svakom kućanstvu koristi spajanje više uređaja na jednu strujnu priključnicu, a za tu namjenu nužna je strujna letva. Radi se o strujnom sklopu sastavljenom od više utičnica koje su međusobno povezane kablom i metalnom trakom. Sve zajedno ugrađeno je u plastično kućište.

Različiti modeli strujnih letvi
Razlikujemo strujne letve s prekidačem i prenaponskom zaštitom, kao i strujne letve bez navedenih dodataka. Najčešće strujne letve sastoje se od prekidača i 3 do 6 utičnica. Strujne letve s implementiranom prenaponskom zaštitom kvalitetnije su izrade, no cjenovno su skuplje. Ova vrsta strujnih letvi može zadovoljiti potrebe prosječnog kućanstva, dok korištenje moćnijih računala te dodatnih uređaja i računalne opreme zahtijeva snažnije strujne letve. Za ovakvu, profesionalnu uporabu, postoje strujne letve koje, osim prekidača i prenaponske zaštite, posjeduju i filtre, odvojene utičnice za monitore, antenske priključke, priključke za mrežu, kao i priključke s USB portovima.

Zašto je bitno uložiti u kvalitetnu strujnu letvu?
Strujne letve ozbiljnije i kvalitetnije izrade (s filtrom protiv vanjskih smetnji, prenaponskom zaštitom i dodatnim priključcima) posjeduju sklop dvostruke prenaponske zaštite za prevenciju električnih uređaja od prenapona, munje i naponskih skokova. U slučajevima gdje dođe do varijabilnog napona i izrazitog strujnog udara, sklop automatski isključuje dovod struje i tako štiti strujnu letvu i sve električne uređaje koji su priključeni na nju.

Klasična strujna letva
Obična strujna letva s prenaponskom zaštitom također će bez greške odreagirati na varijabilni napon, no kod jakih će strujnih udara ugrađeni sklopovi u letvi pretrpjeti ozbiljna oštećenja. Ipak, najmanje preporučljiva strujna letva je ona bez prenaponske zaštite. Razlog je taj što ona traje do onog trenutka kada je unište strujne smetnje, a oštećenja će pretrpjeti i uređaji koji su priključeni na nju.

Našu ponudu kvalitetnih Vivanco strujnih letvi pogledajte na linku.